Consultancy Strategie Websites Projecten overzicht CMS

De strategie van WS Consultancy
Strategie was voor WS-Consultancy het uitgangspunt.
Je doet immers altijd iets voor een reden en met een doel.
Alleen dan kun je afgewogen keuzes maken.
En niet: "omdat iedereen een website heeft, dan neem ik er ook maar een".
Dit was altijd het uitgangspunt van WS-Consultancy geweest. Dit lees je ook terug in het model, van bedrijfsstrategie
naar Communicatieplan
tot Interactieve Webstrategie. Welke wordt uitgesplits in de onderdelen die voor het product of de dienstverlening van belang zijn.
Dit stuitte soms wel een opverzet of onbegrip van MKB-ers die eigenlijk niet zo goed wisten wat ze aan moesten met deze nieuwe vorm van communiceren.
Aan WS Consultancy de taak hier beweging in te krijgen, soms met succes, soms ook niet.
Om die reden werkte WS Consultancy aan een uitleg in PDF, wat we in 2020 een white paper zouden gaan noemen.
Waarbij een white-paper meer een teaser is, was deze uitleg meer een boekwerk waarin alle facetten werden toegelicht.
Per onderdeel en specifiek element of terminologie wordt in deze PDF toegelicht, en zou nu bijna 10 jaar later nogsteeds kunnen dienen als een goede uitleg.
Mocht je hem willen ontvangen stuur dan een e-mail!

Helaas is het boekwerk nooit compleet afgerond en heeft het de laatste versie van revisie niet gehaald.
Na mijn periode in Gouda, kreeg ik de mogelijkheid om voor een project langere tijd in Duitsland te gaan wonen en werken.
De uitgangspunten van de uitwerkingen zijn wel vertaald en verwerkt in het CMS en in de ontwikkeling van verschillende websites en boekingsstrategiën, maar zijn nooit tot een 100% afronding gekomen.
Na terugkomst in Nederland is gekozen om 100% de consultancy in klant contact te gaan doen en WS-Consultancy te laten voor wat het was.
Een stategische keuze!
Naast de uitwerking van de strategie is het zaak de elementen van een bedrijf in te passen en aan te laten sluiten op de interactieve communicatie.
Wanneer je in je winkel en e-mail spreekt van 'je en jouw' is het vreemd op de website het ineens met 'U en geachte' te spreken.
Tenzij je natuurlijk weer specifiek target...
Ingewikkeld dus, daarom brengen deze driehoeken alle elementen van interactieve communicatie bij een.
 


Website voorbeelden

Een random greep uit de websites welke
WS-Consultancy door de jaren heen ontwikkelde ...

Erasmus Genootschap Gouda website en communicatie opzet.