Web Strategie Consultancy

Postbus 129
2394 ZG Hazerswoude Rijndijk
Partner in interactieve communicatie!
  Internet Online-marketing Webstatistiek Zoekmachine optimalisatie I-rapport
  

Web Strategie Consultancy

Zo’n 500 jaar geleden veranderde de wereld ingrijpend door de boekdruk technieken. Nu staan we voor een vergelijkbare verandering in consumentengedrag.” aldus Berny Boer, eigenaar van Web Strategie Consultancy en initiatiefnemer van het Ondernemerscafé Gouda.

De boekdrukkunst maakte het mogelijk dat boeken, en daarmee kennis, voor veel meer mensen toegankelijk werden. Dit leidde op korte termijn tot een reformatie en op langere termijn tot een verschuiving van de macht. Kennis is macht, dat is daarmee wel duidelijk geworden.

Nu zien we met de technieken van communicatie, digitalisering en netwerken het consumentengedrag veranderen. Het initiatief tot communiceren verschuift van producent naar consument. Tot voor kort konden bedrijven hun merk of product gericht op de markt positioneren. Nu zien we via forums, websites, Twitter en andere mogelijkheden steeds meer dat het initiatief tot communicatie bij de ontvanger van de boodschap, de consument komt te liggen.

Zowel positieve als negatieve berichtgeving is voor bedrijven soms lastig te sturen. De plek die een bedrijf of organisatie online inneemt moet goed doordacht zijn. Een verkeerde strategie leidt tot een gemiste kans of erger, kan leiden tot een faillissement.
Berny Boer, eigenaar Web Strategie Consultancy
Event Driven Marketing aanpak
Nu het initiatief tot communiceren steeds meer komt te liggen bij de consument zullen bedrijven hun communicatie moeten gaan aanpassen.

Door Event Driven Marketing toe te passen is het voor bedrijven belangrijk signalen van consumenten goed te interpreteren en om te zetten naar een lead of zelfs een sale.

Web Strategie Consultancy levert maatwerk in een complete webstrategie die het klant contact van A tot Z doorloopt en waardoor er kansen ontstaan welke direct kunnen worden opgepakt.
 
Versie 2.4 - Contact - Web Strategie Consultancy © 2012