Web Strategie Consultancy

Postbus 129
2394 ZG Hazerswoude Rijndijk
Partner in interactieve communicatie!
  Internet Online-marketing Webstatistiek Zoekmachine optimalisatie I-rapport
  

Internet websites

Een website is voor vele het meest duidelijke onderdeel van de web strategie of communicatie binnen nieuwe media.
Het is niet alleen het meest fysieke onderdeel in een digitale wereld, het is ook toegankelijk en concreet.

En natuurlijk is de website een essentieel onderwerp binnen de communicatie strategie.
Al vanaf 1996 is Web Strategie Consultancy, voorheen onder de naam SQUARE Internet, actief op het gebied van website ontwikkeling.
In deze periode heeft een ware revolutie plaatsgevonden in mogelijkheden en uitingsvormen.
Tegenwoordig heeft vrijwel elke website een achterliggende database en CMS (Content Management Systeem).
Het CMS dat door Web Strategie Consultancy is ontwikkelt (en in ontwikkeling is) houdt rekening met alle elementen van een goede website communicatie zoals:
- Zoekmachine optimalisatie
- Tekst edit mogelijkheden
- Profiel beheer
- Menu & pagina opties beheer
- Nieuwsbrief mogelijkheden

Voor goede website ontwikkeling beschikt Web Strategie Consultancy over alle kennis om een complete communicatie op te zetten. Zo kunnen alle onderdelen worden verzorgt of kan samengewerkingen met gespecialiseerde partijen worden opgezet.
Een website bestaan uit drie basis onderdelen:
Website bestaat uit drie invalshoeken Een website kan worden bekeken vanuit drie invalshoeken, nog altijd is in veel gevallen is duidelijke te zien vanuit hoek een website is ontwikkelt.
Terwijl het juist een mix moet zijn van deze elementen, waarbij deze elementen geen doelstellingen of baričres moeten zijn.
Communicatie
Een afdeling communicatie binnen een organisatie heeft vaak specifieke regels van commnicatie, lettertype en afbeelding gebruik. Grote bedrijven hebben deze regels vaak in het huisstyleboek omschreven.
Echter werkt dit ook voor nieuwe media?
Een goed werkende website verdient continue aandacht voor opmaak en teksten. Deze teksten verdienen vanuit het bedrijfsstandpunt aandacht van getrainde webschrijver.
Onderzoek leert dat websitebezoekers niet lezen maar de tekst scannen op keywoorden tot dat ze op de plek zijn waar de gezochte informatie waarschijnlijk is te vinden. Pas daar wordt de tekst gelezen.
Om die reden moeten zinnen kort zijn met gerichte keywoorden.
Daarnaast is zoekmachine optimalisatie voor een tekst belangrijk voor een goede ranking.

Vormgeving
Een designer ontwikkelt een huisstijl met een bedoeling om de gewenste uitstraling en herkenning aan een merk, product of dienst te geven.
Het hanteren van die gekozen huisstijl is belangrijk om deze doelstelling te bereiken. Een website is daar dan ook een gericht onderdeel in.
Echter zijn de mogelijkheden van een internet site interactief en communiceert een beeldscherm vaak anders.
Ook zijn de mogelijkheden bij een complexe website vaak dermate ingewikkeld dat deze stijl niet altijd hanteerbaar of zelfs gewenst is.

Techniek
Techniek is in veel gevallen nog steeds de basis van de internetsite.
Voor bedrijven die hun website nog altijd onder beheer van de afdeling ICT of automatisering hebben vallen, een gratis advies: Zorg zo snel mogelijk dat de verantwoording komt te vallen onder een afdeling communicatie of liever nog markering! Natuurlijk heb ik niets tegen deze afdelingen, echter de verantwoording over communicatie hoort daar niet thuis.
De afdeling ICT of automatisering is belangrijk en hier zal zeker afstemming mee nodig zijn vooral voor aspecten als controle van beveiliging, back-up, e-mail dekking, etc.
Concreet worden een webserver beschikbaar gesteld met een complete e-mail inrichting en worden op een juiste manier de domainnamen gekoppelt.

Deze boven genoemde aspecten dienen op een goede manier te worden geďntergreerd. Een goede procesinrichting en afgestemde procedures verzekeren duidelijkheid in deze intergratie.
  Voorbeelden van websites
ontwikkelt door
Web Strategie Consultancy:
Terug naar Webstrategie
 
Versie 2.4 - Contact - Web Strategie Consultancy © 2012